Reference


Podstatnou část zákazníků tvoří střední a malé firmy (společnosti s ručením omezeným, fyzické osoby), které zaměstnávají do 10 zaměstnanců.

Mezi moji klientelu patří především OSVČ provozující maloobchod a velkoobchod, různá řemesla, autodopravci a také pronajímatelé nebytových prostor.

Protože vztahy s klienty mám ve vztahu diskrétnosti a důvěry, nezveřejňuji z pochopitelných důvodů jejich jména.