OSVČ a zálohy


Zálohy OSVČ od 1.1.2014

Zdravotní pojištění v roce 2014

V roce 2013 byla povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání bylo hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 1 748,00 měsíčně.

Pro rok 2014 je stanovena minimální měsíční záloha ve výši Kč 1 752,00.

Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na měsíc leden 2014 je splatná v období 1.1. – 8.2.2014. Jako den platby se bere den, kdy je částka připsána na účet zdravotní pojišťovny.

 

Sociální pojištění v roce 2014

Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s hlavní výdělečnou činností pro rok 2013 byla Kč 1 890,00.

Od roku 2014 je minimální výše zálohy zvýšena na Kč 1 894,00.

Termíny plateb – za kalendářní měsíc se platí vždy od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Platí se ode dne zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti. Pozor – za den platby se bere den, kdy je částka připsána na účtu správy sociálního zabezpečení. Zálohu za leden 2014 můžete zaplatit v rozmezí od 1.2. – 20.2.2014.